Premodul Skorstenslösning för dig som bor i ett 1.5-planshus

1.5-plans hus Skiffer

För dig som bor i ett 1.5 plans hus

När man har mer än en våning i sitt hus finns det många olika sätt att installera sin skorsten till kaminen. Du kan därför välja ditt skorstenssystem utefter var i ditt hem du placerar din kamin.

För att göra det enkelt för dig som bor i en 1.5 plans villa att förstå hur skorstenen kan se ut just hos dig kan du använda vårt interaktiva hus verktyg i fönstret här under för att på ett enkelt och roligt sätt lära dig ännu mer. Då kan även se möjligheterna med Premoduls skorsten och hur du kan applicera den hemma hos dig.

1.5-planshus

Två eldstäder på samma skorstenssystem.

I ett 1.5-planshus har du stora möjligheter att välja en lämplig placering av eldstaden genom vinklad dragning av skorsten på kattvind eller i inbyggnad på andra våningsplanet. Premoduls slanka konstruktion är till nytta när skorstenen behöver döljas på ovanvåningen eller sidoförskjutas för att hamna närmare taknocken.

Installeras skorstenen med en T-modul kan samma skorsten användas till två eldstäder, en på bottenvåningen och en på ovanvåningen. Skorstenen kan också placeras fristående bakom eldstaden för att byggas in i förvaringsutrymmen eller schakt.

Premodul Air tilluftskanal

Premodul Air

I nya täta hus kan det finnas för lite förbränningsluft inomhus, och i många fall är det svårt att tillföra luft genom yttervägg eller golv. Premodul Air har en inbyggd tilluftskanal, en lösning som gör det enklare att placera kaminen där du vill.

Olika skorstenslösningar av Premodul

Installera din skorsten

Enkla, smarta och flexibla. Skorstenar från Premodul kan installeras i stort sett som du vill, i vilket hus du än bor i. Premodul ger dig friheten att placera din kamin där den känns som mysigast!