Premodul Skorstenslösning för dig som bor i ett 1-planshus

1-plans hus Havsbris

För dig som bor i hus med 1 plan

När man installerar en skorsten och kamin så finns det många sätt att göra detta på, mycket beror på vilket sorts hus man bor i. 

För att göra det enkelt för dig som bor i en enplans villa att förstå hur skorstenen kan se ut just hos dig kan du använda vårt interaktiva hus verktyg i fönstret här under för att på ett enkelt och roligt sätt lära dig ännu mer.

1-plans hus

Låt skorstenen bli en naturlig del av ditt hem.

I ett 1-planshus har du maximal flexibilitet när det gäller placering av eldstad. Skorstenen monteras normalt snabbt och smidigt rakt genom innertak och yttertak med ett fåtal delar. Skorstensdragning längs ett ryggåstak eller en sidoförskjutning görs enkelt med olika val av vinkelmoduler.

En gjuten bottenplatta innebär ofta utmaningar vid tillförsel av förbränningsluft utifrån genom golvkanal. Med en Premodul Air skorsten tillförs förbränningsluften till kaminen direkt via en integrerad kanal i skorstenen. Den slanka skorstenskonstruktionen passar till de flesta eldstäder. Till de minsta kaminerna finns möjlighet att anpassa dimensionen genom att starta skorstenen med ett isolerat anslutningsrör vars ytterdiameter reducerats till 190 mm.

Premodul Air tilluftskanal

Premodul Air

I nya täta hus kan det finnas för lite förbränningsluft inomhus, och i många fall är det svårt att tillföra luft genom yttervägg eller golv. Premodul Air har en inbyggd tilluftskanal, en lösning som gör det enklare att placera kaminen där du vill.

Olika skorstenslösningar av Premodul

Installera din skorsten

Enkla, smarta och flexibla. Skorstenar från Premodul kan installeras i stort sett som du vill, i vilket hus du än bor i. Premodul ger dig friheten att placera din kamin där den känns som mysigast!