For deg som bor i ett hus med 1,5 etasjer

Når man har ett hus med mer enn en etasje, så er det mange ulike måter å installere skorsteinen til ovnen.

For å gjøre det enkelt for deg som bor i ett 1,5 etasjes hus, kan du benytte vårt interaktive hus-verktøy i vinduet nedenfor og på en enkel og morsom måte å lære enda mer.

Du kan også se mulighetene med Premoduls skorstein og hvordan du kan tilpasse den hjemme hos deg.

1.5 etasjes hus.

1 ½ etasjes hus

To ildsteder på samme skorstein.

I ett 1 ½ etasjes hus har du store muligheter til å velge en passende plassering av ildstedet ved å vinkle skorsteinen på loftet eller ved å bygge den inn i andre etasje. Premoduls slanke konstruksjon gjør det enkelt når skorsteinen må skjules eller sideforskyves for å havne nærmere mønet.

Installeres skorsteinen med T-modul kan samme skorsteins benyttes til to ildsteder, en i første og en i andre etasje. Skorsteinen kan også plasseres frittstående bak ovnen for å bygges inn i en bod eller sjakt.

Premodul Air tilluftskanal

Premodul Air

I nye tette hus er det for lite forbrenningsluft i rommet, og i mange tilfeller er det vanskelig å tilføre luft gjennom yttervegg eller gulv. Premodul Air har en innebygget tilluftskanal, en løsning som gjør det enklere å plassere ovnen der du vil.

Diverse skorsteinsløsninger fra Premodul

Installer din skorstein

Enkle, smarte og fleksible. Skorsteiner fra Premodul kan installeres stort sett som du vil, i hvilket hus du enn bor i. Premodul gir deg friheten til å plassere din ovn der den passer best for deg.