MONTERA EN SKORSTEN FRÅN PREMODUL PÅ DIN KAMIN

Det är många som installerar kaminer i sina bostäder för att sänka sina uppvärmningskostnader och för att få njuta av det stämningsfulla skenet från lågorna. För dig som inte har någon murstock i bostaden, så hittar du garanterat en bra skorstenslösning med Premodul. Nedan finns beskrivet, i korta drag, hur du går tillväga för att montera en skorsten på din kamin.

ALLMÄNNA RÅD OCH FÖRBEREDELSER

För att installera en braskamin i huset måste du först göra en bygganmälan. Om du planerar att dra skorstenen längs fasaden kan bygglov vara nödvändigt. Är du osäker på vad som gäller i din kommun kan du ringa till stadsbyggnadskontoret eller liknande.


Kontrollera att träbjälklaget har tillräcklig bärighet för skorstenen med tillhörande kamin. Normalt kan kamin och skorsten placeras på ett vanligt träbjälklag i ett enfamiljshus om totalvikten inte överstiger 400 kg. Vid tveksamhet kan ni låta en byggmästare beräkna bärigheten.Montera vinklad skorsten
Montera rak skorsten

MONTERING AV SKORSTEN OCH KAMIN

Montera ihop din kamin så långt det behövs för att montera Premodul skorsten ovanpå (alla steg finns i vår installationsanvisning). Eventuellt inrede i kaminen eller tyngre beklädnader, som täljsten eller kakel, kan monteras på din kamin efteråt.


Kontrollera att inget hinder finns för håltagning i innertaket (takstolar, elkablar eller vattenrör). Ta bort isoleringen på vinden där hålet ska göras. Markera centrum för hålet i innertaket. Rita upp storleken för skorstensröret på innertaket och såga sedan hål i innertaket. Loda och markera hålet för yttertaket. Borra först ett centrumhål. Plocka sedan bort tegelpannor och såga slutligen hål i yttertaket.


Ställ braskaminen på plats. Montera sedan din Premodulskorsten, som levereras i färdig byggsats. Montera medföljande yttertaksbeslag och lägg tillbaka dina tegelpannor. Montera sedan skorstenhuven och takstegen. Skorstenen får aldrig sluta nedanför taknockens höjd. Nu är du mer eller mindre färdig med din installation, men innan du börjar elda i din kamin måste du låta en sakkunnig inspektera den färdiga installationen. Inspektionen utförs bland annat av skorstensfejarmästare.

TA HJÄLP AV VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE

Vi har ett stort antal återsäljare runt om i landet som mer än gärna hjälper dig att hitta rätt skorsten och montera den på din kamin. Många av våra återförsäljare har även monterade skorstenslösningar i sina butiker. Hitta din närmaste återförsäljare av Premodul Skorstenar.