Premodul-skorsten med Contura 320A i grönt rum

Installationsalternativ till din skorsten

INSTALLATIONSALTERNATIV PÅ DIN SKORSTEN TILL KAMIN OCH HUS

Premodul skorsten toppmonterar du antingen direkt på kaminen eller ansluter du den bakåt med en fristående skorstenslösning. Våra skorstenar passar de flesta kaminer och eldstäder på marknaden. Premodul skorsten får dras nära brännbart material och du kan välja mellan att ha den synlig eller bygga in den i ett omslutande schakt. Du behöver ingen murstock för eldstaden, så kaminen kan placeras där du får maximalt med mys. Skorstenen är flexibel och kan vinklas och dras snett inomhus så att du kan montera skorstenen på det snyggaste sättet. Premodul kan också monteras på husets yttervägg. Illustrationen nedan visar möjliga monteringar av kamin med skorsten.

Olika skorstenslösningar från Premodul

INSTALLATIONSALTERNATIV FÖR KAMIN MED SKORSTEN

  1. Kamin med helisolerad vinklad skorsten.
  2. Skorstenen är monterad genom yttervägg, längs fasaden samt genom taket.
  3. Fristående vinkelmodul bakom kaminen.
  4. Rakt upp från kaminen. Möjlighet till annan färg på ovanvåning.
  5. Skorstenen är monterad genom yttervägg, i vinkel längs fasaden och utanför tak.
  6. Kamin med halvisolerad vinklad skorsten.
  7. Kamin med ansluten T-modul
  8. Monterad genom ett platt tak och vidare upp längs fasad.
Teleskop och teleskopmodul från Premodul

ÖVERGÅNG TELESKOP OCH TELESKOPMODUL

ÖVERGÅNG TELESKOP MED UPPHÄNGNING

Övergången gör det möjligt att förmontera skorstenen vid nybyggnation. Teleskopsövergången med upphängningen monteras i bjälklaget.En smidig lösning som påskyndar senare installation av både skorsten och kamin.

TELESKOPMUDUL

När huset är färdigbyggt och du har hittat den kamin eller eldstad som du vill installera i ditt hem, så kopplar du in den enkelt med hjälp av en teleskopmodul. Att förinstallera för kamin är enkelt, tidsbesparande och ekonomiskt. För förr eller senare vill alla ha en kamin!

Premodul air med inbyggd tilluftskanal

Premodul Air

Med en Premodul Air skorsten med inbyggd tilluftskanal kan du friare placera kaminen var du vill. Tilluften behöver inte tas via golvet eller yttervägg. Premodul Air passar till de flesta kaminer.

Läs mer här
T-modul som möjliggör installation av två kaminer på samma skorsten

T-modul och halvisolerad vinkelmodul

T-MODUL

Med en T-modul har du möjligheten att installera två kaminer till samma skorstenssystem, till exempel på två våningar. Platsbesparande och ekonomiskt!

VINKLAD ANSLUTNINGSMODUL

Med halvisolerade skorstensvinklar kan du sidoförskjuta skorstensdragningen i samma rum som kaminen, för att till exempel undvika ett hinder. Modulen finns i 45 graders vinkel och i svart, grå eller vit färg.

Fristående vinkelmodul

Fristående skorstens-vinkel

Med hjälp av en fristående vinkelmodul kan du bygga in skorstenen i ett schakt eller dra skorstenen genom en innervägg och låta den gå upp på andra sidan väggen. Ett diskret och smidigt sätt att installera din kamin.