Kundsekretesspolicy

NIBE AB med företagsregistreringsnummer 556056-4485 behandlar dina personuppgifter i samband med broschyrbeställning, intresseanmälan kring produkter, tävlingar eller andra formulärbaserade tjänster. Vi bryr oss om din integritet och vill därför ge dig information om behandlingen av dina personuppgifter.

Datakontrollanten

NIBE AB är datakontrollanten för behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är | Contura, Skulptörvägen 10, Markaryd, 0433-27 51 00, [email protected]

Syftet med och rättslig grund för behandlingen

Du kan förse oss med information om dig eller din produkt genom olika formulär på våra webbsidor, appar eller hos en återförsäljare. Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig. Ger du ditt medgivande att vi får kontakta dig kan dina kontaktuppgifter skickas till våra affärspartners, så att de i sin tur kan kontakta dig angående våra produkter. Läs mer om arkiveringstid nedan. De personuppgifter som lagras av oss är namn, adress, ort, kommun, telefon (om angivit) och e-post. Syftet med behandlingen är kunna leverera den produkt eller tjänst du valt.

Den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan är att denna behandling är nödvändig för våra legitima intressen. Denna behandling utförs baserat på ditt samtycke. Du har när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Enbart broschyrbeställning: Vi lagrar dina personuppgifter till dess att vi skickat ut broschyren eller i upp till fem (5) månader.

Broschyrbeställning med medgivande att vi får kontakta dig: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla ovannämnda syfte med behandlingen. Vi lagrar dock inte dina personuppgifter längre än två (2) år.

Dina rättigheter

Om behandlingen är baserad på ditt samtycke, har du rätt att återkalla samtycket när som helst. Ett sådant tillbakadragande påverkar dock inte lagenligheten av behandlingen av dina personuppgifter baserat på samtycket före återkallandet. Du har rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, liksom rätten att begära radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och rätt att skicka dessa data till en annan kontrollant (dataportabilitet).

För att utöva dessa rättigheter vänligen fyll i detta formulär. Om du inte är nöjd med vår service har du rätt att lämna in ett klagomål hos Säkerhetsverket eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med Allmänna databeskrivningsförordningen.

* NIBE AB är det börsnoterade moderbolaget i den bolagsgrupp där varumärket Premodul ingår.