MONTER EN SKORSTEIN FRA PREMODUL PÅ DIN OVN

Det er mange som installerer ovner i sitt hjem for å senke oppvarmingskostnadene og for å nye det stemningsfulle skinnet fra flammene. For deg som ikke har skorstein der du bor, så finner du garantert en bra skorsteinsløsning med Premodul. Nedenfor er det beskrevet i korte trekk hvordan du går frem for å monere din ovn.

ALLMENNE RÅD OG FORBEREDELSER

Når et ildsted er installert, så skal det meldes til kommunen, ofte til Brann og feiervesenet. Installasjon av skorstein er søknadspliktig og godkjenning må være i orden før monteringen starter.

Kontroller at trebjelkelaget (gulvet) har tilstrekkelig bæreevne for skorstein med tilhørende ovn. Normalt kan ovn og skorstein monteres på vanlig trebjelkelag i ett hus om totalvekten ikke overstiger 400 kg. Ved tvil, la en byggmester foreta en beregning.

Til en standard installasjon trenger du følgende verktøy: Hammer, stikksag, lodd, vater, borremaskin med borr Ø3,5 og Ø10, bits PZ2, baugfil, platesaks, hylsenøkke 8, 10 og 13. mm


Monter den vinklede skorsteinen


Installer en rett skorstein

MONTERING AV SKORSTEIN OG OVN

Monter din ovn så langt som nødvendig for å montere på Premodul skorstein (beskrivelse finnes i vår installasjonsanvisning). Eventuelt innvendige deler eller tyngre bekledning som kleberstein eller artstone, kan monteres på din ovn i etterkant.

Kontroller at det ikke er noe som hindrer i å ta hull i innertaket (takstoler, el-kabler eller vannrør). Ta bort isoleringen på loftet der hulles skal tas. Marker sentrum for hullet i innertaket. Tegn opp størrelsen til skorsteinsrører på innertaket og sag så et hull i innertaket. Bruk lodd og marker hullet for yttertaket. Borr først et sentrumshull. Ta bort takstein og sag til slutt hull i yttertaket.

Plasser ovnen. Monter så din Premodulskorstein, som leveres i et ferdig byggesett. Monter medfølgende yttertaksbeslag og legg tilbake taksteinen. Monter så pipehatt og takstige. Se installsjonsveiledningen når det gjelder høyde over tak. Nå er du mer eller mindre ferdig med installasjonen, men før du begynner å fyre må du la en sakkyndig inspisere den ferdige installasjonen. Inspeksjon kan ofte foretas av en skorsteinsfeiermester.

FÅ HJELP AV EN FORHANDLER

Vi har et stort antall forhandlere rundt om i landet som mer enn gjerne hjelpe deg med å finne rett skorsein og å montere den på din ovn. Mange av våre forhandlere har også montert skorsteinsløsninger i sin butikk. Fin din nærmeste Premodul-forhandler.