For deg som bor i ett 2 etasjes hus

Når man har flere etasjer i sitt hus er det mange ulike måter å installere skorstein til ovnen. Men avhengig av hvor på huset ovnen skal plasseres, så kan det også begrense mulighetene.

For å gjøre det enkelt for deg som bor i ett 2 etasjes hus å forstå hvordan en Premodul skorstein kan se ut akkurat hos deg, kan du benytte vårt interaktive hus verktøy i vinduet nedenfor og på en enkel og morsom måte å lære enda mer. Da kan du også se mulighetene med Premoduls skorstein og hvordan du kan tilpasse den hjemme hos deg.

2 etasjes hus.

Flerfamiliehus

Et skorsteinssystem som tilpasses ditt hjem. Ikke tvert om.

Takket være muligheten til å bygge inn skorsteinen i en brannsikker sjakt av kalsiumsisilkat kan Premodul skorsteiner installeres i boliger der skorsteinen må gå gjennom en annen families boenhet. Den kompakte størrelsen på skorsteinssjakten gir store mulgheter til å finne en god plassering av skorsteinen.

Skorsteinen kan også monteres utvendig langs husveggen, med sideforskyvning om et vindu må passeres. Er ovnen plassert i øvre etasje kan den tilkobles til en utvendig T-modul som holdes oppe av en rensemodul på bakkenivå.

Premodul Air tilluftskanal

Premodul Air

I nye tette hus er det for lite forbrenningsluft i rommet, og i mange tilfeller er det vanskelig å tilføre luft gjennom yttervegg eller gulv. Premodul Air har en innebygget tilluftskanal, en løsning som gjør det enklere å plassere ovnen der du vil.

Diverse skorsteinsløsninger fra Premodul

Installer din skorstein

Enkle, smarte og fleksible. Skorsteiner fra Premodul kan installeres stort sett som du vil, i hvilket hus du enn bor i. Premodul gir deg friheten til å plassere din ovn der den passer best for deg.